logo 7 rassenclub

Nationale Havana-, Alaska-, Gouwenaar-, Luchs-, Parelfeh-, Beige- en 
Marburger Feh- Club

foto 7rassenclub

Introductie

Club

Rassen

Activiteiten

Showuitslagen

Foto's

Links

Gastenboek

Activiteiten

Onze speciaalclub organiseert de rammenshow en de fokkersdag. Voorafgaand aan de rammenshow is de jaarvergadering.

foto stand

Inschrijvingen club show in Hardenberg.

Voor de club show die is ondergebracht bij Dierenparade Noordshow 2024 zijn 114 dieren van de club rassen ingeschreven, dat is 1 meer dan vorig jaar. Het gaat om de volgende aantallen: 19 Havana’s, 39 Alaska’s, 4 Gouwenaars, 15 Luchsen, 7 Marburger Feh’s, 21 Parelfeh’s en 9 Beige’s. Ze worden gekeurd door G.J.H. Ekkelboom en G.J. van Westerveld.

Verslag gezamenlijke rammen show 2023. 

Op verzoek van Henk Tromp onze indruk/belevenissen van de 2e gezamenlijke rammenshow van de 7rassenclub en de Thrianta en Hulstlander club op zaterdag 11 maart 2023.

Het is zeker 20 jaar geleden dat we aan een rammenshow hebben meegedaan. In het fokseizoen zijn de rammen wat minder in conditie en ondanks dat voedsters natuurlijk niet welkom zijn, was dit jaar een voedster de mooiste in mijn stal en had reeds 1x het hoogste predicaat behaald. Ondanks deze gegevens toch ingeschreven. Vorig jaar hadden we een top ram maar door een heupoperatie van Els niet ingeschreven.

Omdat we diverse fokkers in Hardenberg waren misgelopen besloten we dit jaar wel naar Beemte-Broekland te gaan. Dus ‘s-morgens vroeg met 3 Alaska’s op pad. We waren ruim op tijd aanwezig zodat we voor de opening de andere fokkers konden begroeten, zowel van de 7rassenclub alsmede de Thrianta/Hulstlander club. Er heerste gelijk een prettige sfeer waar vooral opviel de contacten/gesprekken tussen de 2 speciaal clubs. Gezien het aantal ingeschreven rammen is het een goede zet geweest om een gezamenlijke show te houden. Totaal waren er nu een mooi aantal rammen ingeschreven.
Gelukkig had Els haar fototoestel meegenomen om een fotoreportage te maken van de gehele dag welke op de website geplaatst is. Ikzelf (Henry) heb eerst een ronde langs de Alaska’s gedaan en had de indruk dat de kwaliteit zeer hoog was.

Henri van Weelden opent deze dag en ook Heleen van der Velden deed het woord. Ikzelf assisteerde Heleen bij de keuring jonge rammen Alaska’s. Helaas kwamen er zonder te zoeken bij verschillende dieren witte pluizen te voorschijn. Heel jammer. Heleen kon ondanks de O’s ook 3x F97 punten geven, dit waren echte topdieren. Ik kon mij vinden in de volgorde ondanks mijn derde plaats. Dat de kwaliteit bijzonder hoog was op de show bewijst het aantal dieren dat verhoogd is naar U98,5 en U98. Henk Tromp zal de uitslagen op de website zetten als secretaris van de 7rassenclub met de nodige verslagen, dus ik noem hier bewust geen namen en laat de verdere verslagen graag aan hem over.

De bespreking door Hannes van de Steeg over de standaardwijzigingen van de Thrianta was interessant. De conclusie was dat we (geldt ook voor de andere rassen) als we Europees mee willen doen (ook voor het verkrijgen van fokmateriaal) we er niet aan ontkomen om aanpassingen te doen. Ook Henri gaf de nodige informatie over “zijn” rassen. Het gewicht van de meeste Alaska’s zat op de 3,5 kg of iets erboven.

De vergadering verliep zoals gewoonlijk snel. Er waren weer de gebruikelijke “bijzondere prijzen” bij de verloting. Al met al een fijne dag waarbij weer leuke contacten zijn gelegd zowel met “oude” alsmede “nieuwe” fokkers. Na nog even geholpen te hebben met het afbreken van de kooien, huiswaarts naar de Hoeksche Waard.

Iedereen een goed fokseizoen toewenst en hopelijk tot snel.......

Met sportgroeten,

Els en Henry van den Herik

Vraagprogramma Noordshow 2023.

In tegenstelling tot de vermelding in het vraagprogramma van de Noordshow 2023 is de verdeling van onze rassen over de clubkeurmeesters als volgt:
G.J.H. Ekkelboom, Havana, Gouwenaar en Marburger Feh;
H.G.M. de Klein, Alaska voedsters jong en Parelfeh;
H.E. van der Velde, Alaska oud en rammen jong, Luchs en Beige.


Keurmeestersdag 2022.

Beste leden,

Het bestuur nodigt u graag uit voor onze keurmeesters dag die wordt gehouden op zaterdag 4 juni 2022 in Dorpshuis Ons Huus, Beemterweg 25A, 7341 PB Beemte Broekland. Tel. (06) 27 28 49 49.

Nadat we in 2015, 2017 en 2019 geslaagde bijeenkomsten hebben gehad geven we daar dit jaar graag een vervolg aan. We zijn van plan om de standaardwijzigingen wat betreft gewicht en oor lengte, lees verhoudingen, van onze zeven rassen te bespreken.
 
Het programma is als volgt:

09.30 uur – Ontvangst met koffie
10.00 uur – Keuren van de dieren
12.30 uur – Lunch
13.30 uur – Bespreking van de keuring
15.00 uur – Sluiting

De bijdrage voor koffie met cake en de lunch, bestaande uit soep, broodje kroket en enkele belegde broodjes, is € 17,50 per persoon.

Uw aanmelding ontvang ik graag per mail of telefonisch uiterlijk 28 mei. U ontvangt daarna een bevestiging van uw deelname.

We hopen er met elkaar een leerzame en gezellige dag van te maken.  Wanneer er nog vragen over zijn stel ze gerust.

Met vriendelijke groet, 

Henk Tromp
Secretaris Nationale Havana enz. club (Zevenrassenclub)
(0525) 62 12 34Agenda

Datum

Activiteit

Plaats

24 september 2022

Fokkersdag

Beemte Broekland

Gaat in 2022 niet door

Rivierenlandshow

Kerkwijk

6-8 oktober 2022

Kleindierenshow Midden Veluwe

Apeldoorn

7-9 oktober 2022

Peelhorstshow

Horst

12 november 2022

Wieringerlandshow

Wieringen

Gaat in 2022 niet door

Waterpoortshow 

Sneek

2-4 december 2022

Oneto

Enschede

16-17 december 2022

Hanzeshow

Kampen

19-21 januari 2023

Noordshow

Hardenberg

11 maart 2023

Ledenvergadering/Rammenshow

ApeldoornKeurmeesters dag zaterdag 3 juni 2017

Bruchem was dit keer de plaats voor de keurmeesters dag van onze club. Evert Jan Eikelboom en Henri van Weelden zorgden voor een goed ontvangst op een prachtige locatie bij de familie Den Otter, bekende fokkers van Klein Zilvers. De 18 aanwezigen begonnen na de koffie aan beoordeling van de meegebrachte dieren, Alaska’s, Luchsen en Marburger Feh’s. Er werden groepjes samengesteld met keurmeesters en fokkers, samen werd van het betreffende dier een beoordelingskaart ingevuld. Na roulatie kwamen zo alle meegebrachte dieren aan bod. Na een goed verzorgde lunch werden de beoordelingen met elkaar besproken. Henri gaf zijn bevindingen over het betreffende dier en vergeleek die met de kaarten die door de groepen waren opgesteld. Dit leverde interessante en leerzame discussie op. Het is de bedoeling om in 2019 opnieuw zo’n dag te houden. Evert Jan en Henri bedankt voor jullie organisatie.

Henk Tromp


Prima geslaagde keurmeesters dag van de Zevenrassenclub

Op 30 mei 2015 werd er door de Zevenrassenclub een keurmeesters dag georganiseerd bij de familie Van Veen/Slendebroek in Grafhorst. De bedoeling was om gezamenlijk, keurmeesters en fokkers, onze zeven rassen eens tegen het licht te gaan houden. Wat zijn de goede dingen, gelukkig heel veel en wat zijn punten die extra aandacht nodig hebben bij onze rassen.

Voorzitter Henri van Weelden kon zeven keurmeesters en eenentwintig fokkers welkom heten. Het verheugde hem dat we met zoveel fokkers en keurmeesters aanwezig waren. Van alle rassen waren er twee dieren aanwezig. Secretaris Henk Tromp verdeelde ons in groepjes van vier personen inclusief bij iedere groep een keurmeester. Middels een voorbedrukt formulier werden de dieren beoordeeld op de hoofdpunten zoals staat omschreven in de standaard. Rond half één waren alle dieren door de zeven groepen bekeken en van punten voorzien. Henri zette alles op papier zodat na het eten de diverse opmerkingen van de groepen besproken konden worden.

Na een prima verzorgde lunch, waarin tevens voldoende ruimte was om met elkaar van gedachten te wisselen over de dieren, volgden de rasbesprekingen.

Havanna: aandachtspunten, oogkleur moet niet te licht gaan worden, de bruine kleur moet meer door gaan lopen anders word de tussenkleur te smal. Door verbetering van bouw en type is er op de kleur iets ingeleverd.

Alaska: staat op een hoog peil in Nederland, één van de besproken dieren was toch wat aan de lange kant waar wij een kort geblokt type verlangen. Aandachtspunten de vorm en structuur van de oren. Verder scherp blijven op de oogkleur.

Luchs: de twee aanwezige dieren sprongen er gemiddeld vandaag boven uit. Wel hadden sommige groepjes aanmerkingen op de neusbenen, dit is een bekend probleem. Ook een opmerking over de vlammen op de voorbenen. Door de wildkleur factor ontstaat dit. Als de voorbeenkleur egaal is zal de dekkleur donkerder gaan worden. Er zijn weinig fokkers van het ras, maar die ze houden zijn goed bezig aldus de inleider.

Marburger Feh: hier zat het beste dier van de dag tussen met 97 punten. Hier als aandachtspunt dat de pels niet te lang mag gaan worden. Nederland heeft topdieren van dit ras, o.a. de winnaar van de Noordshow.

Gouwenaar: ondanks dat dit oer Hollandse ras de laatste jaren behoorlijk in de belangstelling heeft gestaan heeft het weinig aanhangers. Wel hebben er de laatste jaren verbeterpunten plaats gevonden. Te denken valt aan de dunne voorbenen. Van beide aanwezige dieren had het jonge dier van 2015 een veel belovende dekkleur. Tijdens de laatste Champion Show in Nieuwegein was er een dier met een U !!

Parelfeh: door gebruik te maken van Duitse dieren is de bouw en type verbeterd maar daardoor is er wel een stroming van donkere en lichte dieren, dit vraagt zeker de aandacht. Aandachtspunt is ook de iets bruine tussenkleur welke niet scherp begrensd moet worden maar een pareling moet blijven. Let ook op gevlamde voorbenen, oorstructuur en -dracht.

Beige: dit is op het moment het zorgenkind van de vereniging. Het ras heeft het erg moeilijk. Waar zijn ze gebleven de topdieren van tien jaar geleden? Problemen met een te lichte nagelkleur en daardoor een zachte dekkleur. Donkere nagels, ook een donkere pelskleur. Een kenmerk van het ras is de sluier die zich uitstrekt over snuit, oren, borst, flanken, achterhand, benen en bovenzijde staart. Let ook op de doorlopende tussenkleur naar de basis, dit is weer heel belangrijk voor een goede dekkleur.

Algemene opmerkingen over de zeven rassen: de basis is en blijft een juiste bouw en type, soms moet er iets ingeleverd worden op de kleur. Benen en stelling, rechtop de voeten staan is een vereiste. Bij de meeste rassen moet de oorvorm en -structuur beter.

Toch zijn we als speciaalclub erg goed bezig zijn. Regelmatig leveren we de kampioen van een tentoonstelling.

Tenslotte, de voorzitter bedankte in de eerste plaats familie Van Veen/Slendebroek voor hun gastvrijheid en verzorging en onderstreepte dit met een attentie. De aanwezigen werden bedankt voor de positieve sfeer en de prima opkomst. Iedereen ging naar huis met een aandenken aangeboden door De Groot diervoeders uit ’s-Heerenbroek.

Kees Mollema

Project spermawinning bij zeldzame konijnenrassen

Kleindier Liefhebbers Nederland heeft samen met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en het Centrum voor Genetische Bronnen in Nederland een uniek project georganiseerd voor spermawinning bij zeldzame konijnenrassen. Dit project is in twee periodes van 16 mei 2014 tot en met 13 juni 2014 gehouden in stadsboerderij “West-Presikhaaf” te Arnhem.

Leden van onze club hebben in totaal 23 rammen beschikbaar gesteld, verdeeld over de rassen Havana, Gouwenaar en Beige. Van de rammen is in totaal 5 keer sperma gewonnen. Op 30 mei waren de fokkers uitgenodigd een demonstratie bij te wonen en werd er uitleg gegeven over de verwerking van het sperma. Van ieder dier zijn foto’s gemaakt en gegevens verzameld over afstamming en ras eigenschappen. Wanneer het voortbestaan van een ras in het geding komt is het mogelijk om op deze manier gebruik te maken van het huidige genetische materiaal. Hiermee is een bijdrage geleverd aan het behoud van de Nederlandse rassen uit onze club.


Verslag van deelname aan de farm- en country fait te IJzerlo

Henk Smit hartelijk dank voor het toezenden van de foto’s over de farm- en country fair te IJzerlo gemeente Aalten.

De farm- en country fair is voor de 18e keer georganiseerd door de familie Ruesink. Deze fair staat bekend om zijn veelzijdigheid en vele activiteiten met dieren van rund tot cavia en kleine knagers.

De fair wordt jaarlijks bezocht door plusminus 30.000 bezoekers. Dit jaar was er met medewerking van de SZH en de Dinxperlose kleindierenvereniging een kleindierenplein ingericht. DPKV is al die jaren aanwezig geweest en heeft dit jaar veel werkverzet om alle Nederlandse rassen er naar toe te krijgen. Voor al hun inzet om de KLN diergroepen hier te promoten is op de algemene ledenvergadering van KLN aan hen de PR-prijs uitgereikt. De voorzitter van KLN heeft deze prijs met de opening van de fair uitgereikt aan Jan Kip de voorzitter van DPKV.

De PR-commissie van KLN en NBS is ook jaarlijks aanwezig op dit kleindierenplein.
 
Jan Meutstege   


Nationale dag van het Levend Erfgoed 2012

Op 3 juni j.l. heeft onze club deelgenomen aan de dag van het Levend Erfgoed, georganiseerd door de SZH en CGN.
Deze dag is gehouden op de geweldige locatie het Natuurcentrum (stadsboerderij) te Arnhem. Er was gerekend op een 10.000 bezoekers, maar door slechte weersomstandigheden viel dit wat tegen. Toch zijn er goede zaken gedaan. Op het speciaal ingerichte Kleindierenplein waren veel speciaalclubs van de veren aanwezig en één speciaalclub van de haren. Tevens was de stand van Kleindier Liefhebbers Nederland aanwezig.
De  contacten met de SZH zijn bijzonder goed. Zij kozen immers de Gouwenaar tot ras van het jaar en dat heeft onze club veel publiciteit opgeleverd.
De zevenrassenclub was de enige club van de haren en zij was dan ook prominent aanwezig, mede door het ras van het jaar de Gouwenaar. Henk Smit heeft samen met Jan Nes, beiden bestuurslid van de club en ondergetekende de Nederlandse konijnenrassen gepromoot. Er was vernomen dat de Stadsboerderij tien nieuwe konijnenhokken had laten bouwen waarin men graag de Nederlandse Konijnenrassen wilde huisvesten. Henk Smit heeft gezorgd dat er van elk Nederlands Konijnenras een exemplaar beschikbaar was. Met de officiële opening van de dag van het Levend Erfgoed zijn door mij namens Kleindier Liefhebbers Nederland de konijnen aangeboden aan de Stadsboerderij. Ik ben van mening dat Henk Smit speciaal genoemd mag worden voor zijn tomeloze inzet voor deze activiteit.

Jan Meutstege


Keukenhof

Door de contacten met de SZH zijn dit jaar op de Keukenhof de Nederlandse konijnenrassen onder de aandacht gebracht van een groot aantal bezoekers. In de daar ingerichte kinderboerderij was een konijnenflat geplaatst. Aad Glas lid van de PR-commissie KLN, heeft gezorgd dat daar de Nederlandse konijnrassen in kwamen te zitten. De verzorging van de dieren was in handen van een Groen College uit Lisse. Inmiddels heeft KLN een prachtige banner ontwikkeld met daarop de Nederlandse konijnenrassen afgebeeld. Van de 11 rassen zijn er 3 in onze club, laten we daar gebruik van maken.

Jan MeutstegeNationale dag van het levend erfgoed 2011

Verslag van deelname aan de dag van het levend erfgoed van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen op 28 augustus 2011. Jan Meutstege en Henk Smit zijn hier naar toe geweest. Hier volgen hun bevindingen.

Deze dag is een geweldig succes voor de organisatie van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Het 5 ha grote terrein is in pleinen en ringen verdeeld waar de verschillende diergroepen gepresenteerd werden. Wij waren present op het Kleinveeplein. Op dit plein was de stand van KLN en de NBS aanwezig met promotiemateriaal. Zij hadden een geweldige belangstelling van de jeugd doordat mengratis buttons weg gaf. De PR-commissie heeft een apparaat aangeschaft waar men buttons mee kan maken. Zij hadden diverse dierafbeeldingen op papier en de jeugd mocht een afbeelding uitkiezen en die werden dan door hen ingekleurd en vervolgen in de button geperst. Opvallend waren de vele speciaalclubs van de veren en de duiven met de Nederlandse rassen. Van de haren waren wij en de Rijnlander en Japannerclub aanwezig. Dit is een gemiste kans voor de andere haren speciaalclubs. Wij kregen een marktkraam ter beschikking. Henk Smit zorgde voor 6 kooien met daarin 2 Havana’s, 2 Gouwenaars en 2 Beiges en was berekend op minder goed weer om de kraam beter af te sluiten. We waren verrast door de belangstelling die onze rassen kregen. Ook was men benieuwd naar de historie van deze rassen. Opvallend was dat men de Beige en de Gouwenaar het mooiste vond.

Jan Meutstege en Henk Smit


Copyright © 2011 zevenrassenclub
door Webdesign Sidi, mjvanloo